Database bewaring

L&W bewaart databases van klanten en zorgt ervoor dat ze op elk moment up to date zijn.

Zonodig worden verschillende DB's van één klant ontdubbeld, verrijkt en samengesmolten tot één "master DB".

Klant heeft permanent on-line toegang tot zijn doorlopend bijgehouden DB.