Wetgeving

Leo & Wolf onderschrijft de Europese reglementen i.v.m. het beheer en het gebruik van bestanden met persoonlijk karakter en de bescherming van het privéleven in de sector van de communicatie (wet van 10 februari 2002).

Spamming is te allen tijde uitgesloten!

Sterke gepersonaliseerde relaties worden opgebouwd met gevarieerde doelgroepen, voortgesproten uit de meest uiteenlopende campagnes en dit alles mits een strikte eerbiediging van de wet.

Ten slotte eerbiedigt Leo & Wolf de princiepes van de Belgische wet van 11 maart 2003 die het gebruik van elke electronische boodschap met publicitaire doeleinden verbiedt, zonder de voorafgaande toestemming van de geadresseerde.