Ethiek

Het ethisch aspect van mobiele telefoondiensten is primordiaal. Wij werken immers met een instrument dat uiterst persoonlijk is voor de gebruiker. Daarenboven zijn wij in staat diensten te factureren via een indirecte weg, namelijk via de telefoonfacturen van de operatoren.
Uiterste waakzaamheid is dus geboden bij elke promotionele actie!

Leo & Wolf verstuurt nooit een niet gesolliciteerde sms.

Bij promotie- of marketing campagnes gebruiken wij altijd "opt-in" nummers.

Wij proberen ook zoveel mogelijk te beantwoorden aan de verzuchtingen van de ingeschrevenen, door rekening te houden met hun interessesferen (permission marketing).

Elke boodschap bevat een optie tot uitschrijven (opt-out).

Ten slotte waken wij erover dat de contactbestanden niet over-geëxploiteerd worden ten einde consumenten saturatie te voorkomen.

Dit laatste is niet alleen een kwestie van ethiek maar ook van rentabiliteit. Inderdaad, dit soort benadering levert een hoge graad van antwoorden op die veruit superieur is aan spamming en zelfs aan opt-in mailings zonder onderscheid van doelgroep.

Trouwens, intensieve of slecht gerichte campagnes leveren catastrofale opt-out cijfers op.